අගමැති හෙට බැදුම්කරේ සාක්ෂි දෙයි. දප්පුලද ලිවේරා හෙට නෑ.

ප්‍රශ්න ගත බැදුම්කර කොමිසම හමුවට සාක්ෂි දීම සදහා අගමැති හෙට කොමිසමට හමුවට පැමිණීමට නියමිත අතර මින් පෙර කොමිසමේ සාක්ෂි විමසු අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුලද ලිවේරා සහ යසන්ද කෝදාගොඩ වෙනුවට නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහතා හෙට දිනයේ සාක්ෂි විමසීමට පත්කර ඇත.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප