අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ ප්‍රකාශනය සම්මත වේ!

අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ නියෝගවලට අදාළ ප්‍රකාශනය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විධිමත් ලෙස සම්මතවූ බව කථානායකවරයාගේ කාර්යාලය පවසන ලදී.
අදාළ ප්‍රකාශනය අද (28) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව විරුද්ධ පාර්ශවයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් හා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර නොසන්සුන්තාවක් වර්ධනයවූ බැවින් පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීමට සිදුවිය.

කෙසේ වෙතත් අදාළ සමස්ත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කථානයකතුමන්ගේ කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ මෙසේ සඳහන්ය.

අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම් පවත්වාගෙන යන අතරතුරදී  1979 අංක 61 දරන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ දෙවැනි වගන්තිය යටතේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශනය

( ඊයේ දවස පුරාවට විවාදට භාජනයක්රන ලදුව , කල් තබන ලද) දවසේ ප්‍රධාන කටයුතු ආරම්භයේදී  විධිමත් ලෙස සම්මත කිරීම සඳහා  න්‍යාය පත්‍රයේ අංක 01 වශයෙන් දක්වා තිබූ යෝජනාව ගරු  පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක තුමා විසින්  සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ අවස්ථාවේදී ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා විසින් එම යෝජනාව සම්මත කිරීමට බෙදීමක් ඉල්ලා සිටින ලදී.  ඉන් අනතුරුව, බෙදුම් සීනුව නාද වෙන අතරතුරේදී  විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මහතා විසින් එම යෝජනාවට අදාළව දිගින් දිගටම නොනවත්වා කරුණු දැක්වීම සිදු කරගෙන යන ලදී.

බෙදුම් සීනුව නාද වීම නතර වීමෙන් පසුව, විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය මගින් ඡන්දය ගැනීමට කටයුතු කිරීමට කථානායකතුමා විසින් නියෝග කරන ලදී.

එම අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක් සභා ගර්භය මැදට පැමිණ, එම ඡන්දය ගැනීමේ කටයුතුවලට දිගින් දිගටම බාධා කරන්නට වූහ.  එම අවස්ථාවේදී විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය මගින් ඡන්දය ගැනීම ප්‍රායෝගිකව අපහසු වන බැවින්,  මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නමින් ඡන්දය ගැනීමට කථානායකතුමා විසින් තීරණය කරන ලදී.

නමින් ඡන්දය ගැනීම සිදුකරගෙන යන අවස්ථාවේදී ද, නොකඩවා ඇති වූ බාධාකිරීම් මධ්‍යයේ සභා ගර්භයේ සෙංකෝලය තැන්පත් කර තිබෙන ස්ථානය අසලට එකතු වී මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙක් විසින් සෙංකෝලය සභාවෙන් ඉවතට ගැනීමටද උත්සාහ කරන ලදී.

තවදුරටත් සාමකාමී තත්ත්වයක් ඇති නොවූයෙන්, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කටහඬවල් අනුව,  ඡන්දය ගැනීමට සිදුවන බව කථානායකතුමා විසින් සභාවට දන්වා, ඉන් අනතුරුව එසේ ඡන්දය ගැනීමට තීන්දු තීරණය කළේය.

මෙම අවස්ථාවේ ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් සිය ආසනවලින් නැගිට, අදාළ යෝජනාවට පක්ෂව,  කටහඬින් තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර ඊට අනුකූලව, සභාව හමුවේ තිබූ අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ අංක 1 දරන එම යෝජනාව විධිමත් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ බව කථානායකතුමා විසින් සභාවට ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුවද, සභා ගර්භයේ තිබූ නොසන්සුන්තාවය අඛණ්ඩවම තව තවත් වර්ධනය වූ බැවින්, පාර්ලිමේන්තුව ඊළඟ දිනය සහ වේලාව තෙක් කල් තැබීමට සිදු විය.

ඒ අනුව, 2017 අගෝස්තු මස 04 වන  සිකුරාදා පූර්ව භාග 10.30 දක්වා සභාව කල් තබන ලදී.

(Visited 19 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප