අතුරුදන්වූවන් හොයන කාර්යාලය 2017දී ඇරඹීමට ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරේ !

අතුරුදන් වූවන් පිළිබද කාර්යාලයේ වැඩකටයුතු මේ වසරේ සිට ආරම්භ කරන මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

සංහිදියා වැඩපිළිවෙල දියුණු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව එක්කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බවද හෙතෙම පැවසීය. උතුරු නැගෙනහිර නිවාස 50000ක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවත්, වාරිමාර්ග පද්ධති දියුණු කරන බවත් හෙතෙම සදහන් කළේය.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප