අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මානව හිමිකම් කොමිසමට යයි!

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට පහරදීම සහ ශිෂ්‍ය නියෝජිතයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අද (23) දහවල් එම පැමිණිල්ල භාරදෙන බව එහි කැදවුම්කර ළහිරු වීරසේකර  ප්‍රකාශ කළේය.

(Visited 30 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප