අපිට නැතිවෙන්න යන GSP සහ අපිට තියෙන GSP plus

මෙම සහනය ලංකාව ඇතුළු රටවල් 122 කට ඇමෙරිකාව විසින් ලබා දී තිබුන GSP ප්ලස් සහනය දීර්ඝ නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.  ලොව රටවල් 122 භාණ්ඩ 5000 ක් තීරුබදු රහිතව තම රටට ගෙන්වීමට ඇමෙරිකාව ලබා දුන් පහසුකම ඇමෙරිකානු GSP සහනය ලෙස හදුන්වනවා. වාර ගණනාවක් හිමි වූ මෙම සහනය 2013 ජුලි 13 අවසන් කිරීමට ඇමෙරිකාව පියවර ගත්තා.නමුත් 2015 වසරේ ජුනි 29 සිට 2017දෙසැම්බර් 31 දක්වා යලි හිමි විය.

එය නැවතත් දීර්ඝ කිරීමට මේ වසරේ අවසන් වරට රැස්වූ අමෙරිකානු ක්‍රොගසය පියවර ගත්තේ නැහැ.

විදේශ වෙළදාමේ ලංකාවේ ප්‍රධාන භාණ්ඩගැනුම් කරුවා වන්නේ ඇමෙරිකාවයි. එය මෙරට අපනයනයෙන් සියයට 27ක් වේ. එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.8  ක වටිනාකමකින් යුක්තයි.

මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා

මේ ඩොලර් බිලියන 2.8 න් GSP සහනය හරහා ඇරලා තියෙන්නේ  ඩොලර් මිලියන 173. මොකද අපි මුලික වශයෙන්  රට අරින්නේ ඇගලුම්.ඇගලුම් වලට මුලික වශයෙන් GSP සහනය ලැබෙන්නේ නැහැ. මිලියන 173 කියන්නේ ඇමෙරිකාවට යවපු මුළු අපනයනෙන් සියයට 6.2 යි.එකෙන් ඇගලුම් ඇරලා තියෙන්නේ ඩොලර් මිලියන් 27 ක් පමණයි. ඒ කියන්නේ සියයට 1 යි. එතකොට ඒ සියයට එකකට සියයට 3 ක බද්දක් වැටේවි.එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර කුඩා ප්‍රමාණයක්ද. අනිත් එක මේ ලෝකය සියලුම රටවල් 120 ටම මේ බදු නිදහස අයින් වෙනවා.

දැන් GSP ප්ලස් කියන සහනය තමයි වැදගත්. GSP කියන එක රටවල් 120 කට හම්බවුනාට GSP PLUS සහනය හම්බවෙන්නේ රටවල් 9 කට පමණයි. එතකොට ලංකාවට ඒක ඉතාම වැදගත්.අපි GSP PLUS නැවත ලබාගත්ත නිසා සීග්‍රයෙන් අපි බලාපොරොත්තුවෙනවා GSP PLUS සහනය හරහා යුරෝපා සංගමයට මේ අපනයන වැඩි කරන්න.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප