අස්ගිරි පාර්ශවයට ලංකාව ගැන විශාල අයිතියක් තියෙනවා!

කොළඹ ඊයේ (05) පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් සහභාගී වී තිබුණි.

ත්‍රෛනිකායික භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නැගී සීටිමත් නිසි අවස්ථාවේදී නිසි තීරණය ගැනීම භික්ෂුන් වහන්සේගේ යුතුකම බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පවසා සිටියි.එමෙන්ම මෙම ආණ්ඩුවත් සමග  දැනටමත්‍ බොහෝ පාර්ශ්වයන් සිත් කලකිරී ඇති බවත් බවසා සිටියේය.

මෙන්ම අතීතයේ සිට පැවත එන අස්ගිරි පාර්ශවයට ලංකාව ගැන විශාල අයිතියක් ඇති බවද උන්වහන්සේ තවදුරටත් දක්වා සිටියහ.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප