ආණ්ඩුවේ අභියෝගය භාරගත්තා සේ ආණ්ඩුවටත්, හැකිනම් මැතිවරණය පවත්වන ලෙස අභියෝග කරනවා

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (01) ගෝල්ෆේස් පිටියේ පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයිදින රැලිය අමතමින් පවසා සිටියෙ ” පුළුවන් නම් ගෝල්ෆේස් පිටිය මහජනතාවගෙන් පුරවන්නැයි” ආණ්ඩුව දුන් අභියෝගය භාරගත්තා සේ ආණ්ඩුවටත්, හැකිනම් මැතිවරණය පවත්වන ලෙස අභියෝග කරන බවය.

ඡන්දය යැයි කියන විටම මෙම ආණ්ඩුවට හීන් දාඩිය දමන බවත්, ඡන්දය නොතබන්නේ නම් මහජනතාව සමග එක්ව ඡන්දය ලබාගන්නා බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

සමීපුර්ණ කතාව පහතින්

(Visited 27 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප