ආණ්ඩුවේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම දුර්වලයි!

වර්තමාන ආණ්ඩුව තුළදී ද නීතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැති බව අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මහා පරිමාණයෙන් සිදු කෙරෙන නීති උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දඩුවම් ක්‍රියාත්මක නොවන බවය.

(Visited 14 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප