ආණ්ඩුව අපිරිසිදුයි ! සන්ධාන ලේකම් අමරවීර රට හමුවේ පිළිගනී.

අද දින නිදහස් පක්ෂය විසින් මාධ්‍ය සාකච්චාවක්  කැදවා තිබුනි.

එහිදී මාධ්‍ය වේදියෙකු මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයාගෙන් විමසා සිටියේ

ඇත්තටම පිරිසිදු ආණ්ඩුවක්ද දැන් තිබෙන්නේ කියාය ?

ඊට පිළිතරු ලෙස ඒ මහතා කියා සිටියේ පිරිසිදු ආණ්ඩුව

අපිරිසිදු වෙච්ච අවස්ථා කීපයක් ඇති බවය.

බැදුම්කර සිද්ධිය එයට උදාහරණ ලෙස ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි .

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප