ආපදාවෙන් මියගිය ගණන 169 දක්වා ඉහල යයි! අතුරුදන් වූ ගණන 102!

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 16 9දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත්කළ නවතම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ තවත් පුද්ගලයින් 102 දෙනෙකු අතුරුදන්ව 88 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි. වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 71 ක් බව දැක්වේ. එමෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මරණ 53 ක් සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මරණ 21 ක් මේ වනවිට වාර්තාවී ඇත.අයහපත් කාලගුණයෙන් බලපෑමට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව හාර ලක්ෂ 71 542ක් වේ . මේ වනවිට නිවාස 412 ක් සම්පූර්ණයෙන් හානිවී ඇති අතර, අර්ධ හානි වූ නිවාස ගණන 4266 ක්.එමෙන්ම ආරක්ෂිත ස්ථාන 336 ක පුද්ගලයින් 75 236 ක් රඳවා සිටින බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.වැඩිම පිරිසක් රඳවා ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේයි. එම සංඛ්‍යාව 33 248 ක්. එමෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 17 147 දෙනෙකු සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 9 370 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථානවල රඳවා සිටින බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය කියා සිටියා.

(Visited 19 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප