ආරක්ෂක හමුදාවට ජනපතිගෙන් ප්‍රතිලාභ!

ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන්ට ඉහළ ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමි කර දීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තීරණය කර ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ක්‍රියාන්විතයේදී ආබාධයට ලක්ව සේවය හැර ගිය වයස අවුරුදු 55දී සේවා විශ්‍රාම වැටුප සියයට 85ක් ලෙස සංශෝධනය වීමේදී දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප නැවත ලබාදීමට ක්‍රියා කරන බවයි.

එමෙන්ම වසර 12ට අඩු සේවා කාලයකදී ආබාධ තත්වයට පත්ව විශ්‍රාම හෝ ඉවත්ව ඇති නිළයන්ට අහිමිව ඇති විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය ක්‍රියාත්මක කිරීම ද මීට ඇතුළත් වේ.

ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ සේවය කොට විශ්‍රාම ගොස් හෝ මිය ගොස් ඇති තවදුරටත් වැන්දඹු හෝ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ විශ්‍රාමික සාමාජිකයන්ට හා මිය ගිය සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රතිලාභීන්ට නැවත සාමාජිකත්වය ලබාදී ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට ද නියමිතයි.

එමෙන්ම 2016 ජනවාරි 01 වන දා සිට අදියර 05ක් යටතේ ඒකාබද්ධ වැටුප් වැඩි කිරීම සහ රාජ්‍ය සේවයේ විධායක නිළධාරීන් හට ගෙවනු ලබන රුපියල් 15,000ක දීමනාව 2016 පෙබරවාරි 03 වන දා සිට ලුතිනන් කර්නල් නිළයෙන් ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හට ලබාදීමට ද කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සේවයේ නියුතු නීතිඥ වෘත්තියේ නිලධාරීන් හට රුපියල් 15,000ක වෘත්තීය දීමනාවක් 2017 ජූලි 01 වන දා සිට ලබාදීමට ද නියමිතයි.

මීට අමතරව 2006 ජනවාරි 01 වන දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප 6 / 2006 වැටුප් සංග්‍රයට අනුව සංශෝධනය කර 2015 ජුලි 01 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීමට ද කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප