ආර්ථිකය නැති කලේ එජාපයයි!

දැනට ලංකාවේ උද්ගතවී ඇති ආර්ථික අර්බුදයට පැහැදිලිවම වගකිව යුත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

පඩුවස්නුවර ප්‍රදේශයේ ජන හමුවකට එක්වෙමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙය පවසා සිටියේය.

මේ අතරතුර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතාද රටේ ජනතාව බරපතළ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණදී සිටින බව දක්වා සිටියේය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප