ආර්ථික වර්ධනය 4.7%දක්වා පහල යාමත් සමග ලංකාව මාලදිවයින හා ඇෆ්ගනිස්ථානයටත් පරාජය විමේ අවදානමක

ලෝක බැංකුව විසින් දකුණු ආසියානු කලාපය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නවතම වාර්තාවක 2017 වසරේදී මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.7%ක් වනු ඇතැයි  ඇස්තමේන්තු ගතකර ඇති බව සදහන් වෙි
එම වාර්තාව අනුව ආර්ථික වර්ධන වේගය අතින් ශ‍්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටින්නේ මාලදිවයින (4.5%) හා ඇෆ්ගනිස්ථානය (2.4%) පමණි.

ඉන්දියාවේ (7.2%) ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවන බව දැක්වෙන අතර එය කලාපයේ වැඩිම ආර්ථික වර්ධනයද වෙයි.

 

(Visited 49 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප