ඇමති කැමති අය ගන්න අවම සුදුසුකම් අවම කරයි!

විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විමර්ෂන නිලධාරීන් ලෙස තම හිතවතුන් බදවා ගැනීම සදහා පෙර සළකා බැළුණු සුදුසුකම් සංශෝධනය කර ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

විමර්ශණ නිළධාරීන් ලෙස බදවා ගැනීම සදහා ආර්ථික විද්‍යාව, කළමනාකරණය හෝ අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් වන උපාධිධාරියෙක් විය යුතු වුවත්, නව සංශෝධිත සුදුසුකම් අනුව ඕනෑම උපාධියක් හිමි අයෙක් බදවා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ඒ අනුව භාෂාව හෝ වෙනත් විෂයක් සදහා උපාධියක් ඇති අයෙකු වුවද අදාළ තනතුරට බදවා ගත හැකි බවත්, මේ තුළින් පාරිභෝගික අධිකාරියේ ගුණාත්මක භාවය පහත වැටෙන බවත්, පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය කියා සිටී.

එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා විසින් නිකුත්කළ නිවේදනය සහ පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් කළ ඉල්ලීමට අනුව සුදුසුකම් සංශෝධනය කරමින් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ ලිපිය පහත දැක්වේ.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප