” ඉගිල්ලෙන මාළුවෝ ” හි නිලි ගයේෂා මැතිවරණයට

දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාව සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් නිලි ගයේෂා පෙරේරා නාම යෝජනා අත්සන් තබා ඇත.
දෙහිවල නැගෙනහිර කවුඩාන කොට්ඨාශයට ඉදිරිපත් වන ඇය ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම් කිර්ති උඩවත්ත ඉදිරියේ නාම යෝජනා අත්සන් තබන ලදී.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප