ඉතිරි පළාත් පාලන ආයතන සදහා නාම යෝජනා සදුදා සිට බාර ගනී.

පසුගිය 14 වනදා මධ්‍යහනයේදී පළාත් පාලන ආයතන 93 කට‍ අදාලව නාම යෝජනා භාර ගැනීම අවසන් විය.

ඉතිරි  පළාත් පාලන ආයතන 248ට අදාලව නාමයෝජනා බාරගැනීමේ කටයුතු ආරම්බ කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම් සබාව විසින්  සුදානම්  කර ඇත.
ඉතිරි පළාත් පාලන ආයතන 248 ටේ නාමයෝජනා බාරගැනීම ලබන සදුදා සිට ආරම්බ වීමට නියමිත අතර උදෑසන 8.00 සිට සවස 4.15 දක්වා පමණක් නාමයෝජනා බාර ගන්න බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

දෙසැම්බර් 21 වනදා මධ්‍යහනයෙදී නාමයෝජනා බාර ගැනීම අවසන් වීමට නියමිත  අතර මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය නාම යෝජනා බාරදීම අවසන් වූ පසුව දැනුම් දෙන බවද කොමිසම පවසයි.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප