ඉතිහාසයේ පළමු වරට කතරගම උදෑසන දේව පූජාව නොපවත්වයි!

කතරගම මහ දේවාලයේ උදෑසන දේව පූජාව පැවැත්වීම අද(22) මහහැරී තිබේ.

කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවරයා සහ කපු මහත්වරුන් අතර ඇති වූ අර්බුදයක් හේතුවෙන් අද උදෑසන පුජාව පැවැත්වීම ප්‍රමාද වී තිබුණි.

ප්‍රධාන දේවාලයේ යතුර ලබාදීම බස්නායක නිලමේවරයා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ මෙම අර්බුදය හටගෙන තිබූ බව සඳහන් වෙයි.

කෙසේවෙතත් ගම්වාසීන් හා පොලිසිය මැදිහත් වී ප්‍රධාන දේවාලයේ යතුර කපු මහත්වරන් වෙත භාර දීමෙන් අනතුරුව දේවාලයේ තේවා කටයුතු ආරම්භ වී තිබේ.

(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප