ඉදිරියේදී ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට අයවැය පිළිබදව යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්..

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීන අයවැය කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් විකුමසිංහ මහතා පවසයි.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ එමඟින් ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට අයවැය පිළිබදව යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි.
අදාළ වැඩපිළිවෙල සඳහා යුරෝපීය සංගමය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර රටවල් කිහිපයක ආධාර සහ උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.
කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කළ අතර එහිදි වත්මන් ආණ්ඩුවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ද අදහස් පළ කර සිටියේය.
(Visited 12 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප