ඉදිරියේ දී අවධානම් කලාපවල ජනතාවට පදිංචි විය නොහැකි ආකාරයෙන් නීති සම්පාදනය විය යුතුයි

ආපදා කටයුතුවලදී රජය සෘජු ප්‍රතිපත්තියක කටයුතු කළ යුතු යැයි ද නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පැවසීය.
ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (05) ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.
ලෝකය පුරාම ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමත් සමඟ කාලගුණ වෙනස්වීම නිසා කාලගුණ විපර්යාසයන් සිදුවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවා මේ වන විට පිළිගෙන තිබෙන බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අපදා අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රඥප්තියක් සකස් කරමින් පවතින බවත් පෙන්වා දුන්නේය.
මෙවර ආපදාවට ලක් වූ සමහර ප්‍රදේශවලට අනතුරු ඇඟවීමේ කටයුතු 2003 වසරේ දී සිදු කොට තිබෙනවා. නමුත් ජනතාව නැවත එම ස්ථානයන් හි පදිංචි වී තිබෙනවා. සුනාමි ව්‍යවසනය අවස්ථාවේ දී ද මීටර් 100ක සීමාවක් නම් කරනු ලැබුවා. නමුත් වර්තමානය වන විටත් එම කලාපය තුළ ජනතාව පදිංචි ව සිටිනවා. එවන් අවසර දීම්වලටඉදිරියේ දී ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි.
එමෙන් ම ඉදිරියේ දී එවන් අවධානම් කලාපවල ජනතාවට පදිංචි විය නොහැකි ආකාරයෙන් නීති සම්පාදනය විය යුතු අතර ම එම කලාපවලින් ජනතාව කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතු යැයි ද පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරයා මේ සඳහා දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍ය යැයි ද වැඩිඳුරටත් පැවසීය.
(Visited 15 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප