ඉදිරි මැතිවරණවලදීත් ජාතික ආණ්ඩුවක් ලෙසම වැඩ කරනවා!

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි ඉදිරි මැතිවරණයකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන බව කියා සිටියත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසා සිටින්නේ  ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන මැතිවරණයකින් පසුවත් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

රාජගිරියේ ඉදිවන ගුවන් පාලමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අද ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබුණි .

(Visited 11 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප