ඉන්දියාවේ නව ජනපති දිවුරුම් දෙයි!

ඉන්දියාවේ 14 වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස රාම් නාත් කෝවින්ද් අද එරට අගවිනිසුරුවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

දාලිත් ජන වර්ගය නියෝජනය කරමින් තේරී පත්වූ දෙවන ජනාධිපතිවරයා වන රාම් නාත් කෝවින්ද් පසුගියදා ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති ඡන්ද විමසීම ජයගත්තේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ලබාගනිමිනි.

(Visited 15 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප