ඉන්දියාවේ රික්ටර් මාපාංක 5.5 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර රික්ටර් මාපාංක 5.5ක භූ කම්පනය වාරතා වේ.

එය උත්තර්කාන්ද් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව කිලෝමීටර් 30 ක පමණ ගැඹුරකින් මෙම බු කම්පනය ඇති වී ඇති බව ඉන්දීය කාලගුණ වාර්තා සඳහන් කරයි.

මෙම භූ කම්පනය රාත්‍රී 8.49ට පමණ සිදුවී ඇති අතර  මෙතෙක් කිසිම අපාදා තත්වයක් විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් නොකරයි.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප