උතුරු කොරියාව අධිබලැති හයිඩ්‍රජන් බෝම්බයක් අත්හදා බැලූ බව නිවේදනය කරයි

උතුරු කොරියාව රික්ටර් පරිමාණ ඒකක 6.3ක භූමි කම්පාවක් ඇති කරවන තරමේ දැවැන්ත න්‍යශ්ඨික පිපිරවීමක් කල බව ජපානය සහ ඇමෙරිකාව නිවේදනය කරයි.

මෙය උතුරු කොරියාවේ හයවන න්‍යශ්ඨික අත්හදා බැලීම වන අතර පස්වන අත්හදා බැලීම මෙන් දස ගුණයකට වඩා එය බලසම්පන්න බවට විශ්වාස කෙරේ.

ඒ අතර උතුරු කොරියාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කලේ අධි බලැති හයිඩ්‍රජන් බෝම්බයක් සහිත මිසයිල යුද ශීර්ෂයක් (a H-bomb missile warhead) නිර්මාණය කරන්නට තමන් සමත් වූ බවයි.

(Visited 15 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප