එක්සත් ජාතික සන්ධානයෙන් උතරු මැද මහා ඇමතිට විරුද්ධව දිවුරුම් පෙත්සමක් !

පේෂල ජයරත්න ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වාසය කඩ කර ඇති බැවින් මීට පෙරාතුව ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය දැරූ එස්.එම් රංජිත් මහතාට එම ධූරය නැවත ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා උතුරු මැද පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 17 දෙනෙකු ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත දිවුරුම් පෙත්සම් ලබාදී තිබේ.
උතුරු මැද පළාත් සභාවේ එජනිස යේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මෙම මන්ත්‍රීවරුන් සියලුදෙනා තනි තනි වශයෙන් මෙලෙස දිවුරුම් පෙත්සම් ලබාදී ඇති බවත්, එසේ වුවද මේ දක්වාම ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එකී පෙත්සම් බාරගෙන නොමැති බවත් වාර්තා වේ
මෙහිදී මන්ත්‍රීවරයෙක් කියා සිට ඇත්තේ ඉහළින් පැමිණි නියෝගයක් හේතුවෙන් මෙම පෙත්සම් බාර ගැනීමට නොහැකි බව ආණ්ඩුකාරවර පී.බී දිසානායක මහතා විසින් දැනුම් දුන් බවයි

(Visited 24 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප