කලිසම ඇදන් හිටියට යට ඇදුම නෑ …ආණ්ඩුව හරිනෑ වගේ මටත් හිතෙනවා!

මේ ආණ්ඩුව හරිනෑ වගේ අන් අයට මෙන්ම තමන්ටත් සිතෙන බව විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල් පහසුකම් ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

“කලිසම ඇදන් හිටියට යට ඇදුම නෑ වගේ“ ආණ්ඩුව අපේ, හැබැයි නෑ වගේ හැගෙන බවත් එබැවින් නගර සභාව, ප්‍ර දේශීය සභාව දිනාගෙන එජාප ආණ්ඩුවක් හදාගැනිමට පළමු වෙඩිමුර තබන බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

ඇමතිවරයා මෙම අදහස් පළකලේ රත්නපුර පැවති රැළියක් අමතමිනි.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප