කළු-කැළණි-ගිං-නිල්වලා ගංගාවන්හී ජල මට්ටම ශීග්‍රයෙන් ඉහලට!

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර් 150ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ නුවරඑළිය, කෑගල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල නායයාමේ අවදානම් සහ පස්කඳු කඩාවැටීමේ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි බවයි.

මේ අතර ගංගා ජල මට්ටම ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර කළු ගගේ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ සුළු ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

නිල්වලා ගඟ, ගිං ගඟ සහ කැළණි ගඟේ ජල මට්ටම ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව ද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප