කළු ,ගිං ,නිල්වලා පිටාර මට්ටමේ!

ඊයේ පස්වරුවේ සිට ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටමද ඉහළ ගොස් තිබේ.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ ප්‍රේමා හෙට්ටිආරච්චි සඳහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් නිල්වලා ගඟ සහ ගිං ගඟ ආශ්‍රිතව සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවයි.

නිල්වලා ගඟ, පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති බවත් ගිං ගඟ තවලම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති බවයි ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප