කළු පටි පැළඳගෙන ඒකාබද්ධය නව ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරයි!

ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව විවාදයට ගනු ලබන ලබන 30, 31 සහ 01 දිනවලදී කළුපටි පැලඳ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විරෝධය පළ කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සැලසුම්කර ඇතැයි පැවසේ.

එම දින තුනේදී විවාදයක් පැවැත්වුවද ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලියට ඉන් බලපෑමක් නොවනු ඇති බවත්, මහජන මුදල් වැය කිරීමක් පමණක් එම විවාදයේදී සිදුවනු ඇති බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස වී තිබේ.

විවාදයක් පැවැත්වුවහොත් ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියේ අනතුර රටට පෙන්විය හැකි බවත් තවත් පක්ෂ නායකයන් පෙන්වා දී ඇති අතර, විවාදයට සහභාගී වීමට පෙර සංකේතාත්මකව විරෝධය පළ කළ යුතු බවට සියළු දෙනාගේ එකගත්වය ලැබී ඇත. අවශ්‍ය වුවහොත් සභාව මැදට පැමිණ විරෝධය පළ කළ යුතු බවටද සාකච්ඡා වී ඇතැයිද පැවසේ.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප