ක්‍රිකට් දූෂණ ගැන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයන් විමර්ශනයක් !

මෙරට සිදුවූ බව කියන දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.
ක්‍රීඩකයින් 40 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලබාදුන් පෙත්සම පිළිබඳව මෙම පරීක්ෂණ සිදුකෙරෙන බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය සඳහන් කළේය.
හිටපු වේගපන්දු යවන්නෙකු මෙන්ම තේරීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු වූ ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිදුළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්  පසුගියදා මෙම පෙත්සම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් විසින් ක්‍රිකට් ආයතනයට ලබාදුන්නේය.
(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප