කුකුලේ වාන් දොරටුවක් ඇරෙයි.. කල්පනාකාරී වන්න!

ඇඳ හැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර ඇති බැවින් පහල ජල ධාරා ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසු විය යුතු බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

වාන් දොරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් අගලවත්ත, ඉංගිරිය, බදුරලිය, හොරණ හා මදුරාවල ප‍්‍රදේශවල ජීවත් වන පහත්බිම් ජනතාවට විමසිමත් වන ලෙස ද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එමඟින් තත්පරයට ඝණ මීටර් 77ක ජල ධාරිතාවක් මුදා හරින අතර ඒ හේතුවෙන් මේ වනවිට කුඩා ගඟ ආශිත මොල්කාව, පරගොඩ, බුලත්සිංහල යන පහත් බිම් ජලයෙන් යටවෙමින් පවතින වාර්තා වේ!

තවද මගුරු ගඟ පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් අගලවත්ත – කලවාන මාර්ගයේ , මිදලන ප්‍රදේශයේ මාර්ගය, අඩි 1.5ක පමණ ජලයෙන් යටවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රවාහන කටයුතුවලටද බාධා එල්ල වී තිබේ.

(Visited 11 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප