කුණු කන්දේ විපත ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ තම අදහස් ප්‍රකාශ කරයි [Video]

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද කඩා වැටී ඇතිව තිබෙන ව්‍යවසනකාරී තත්වය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අදහස් පල කරයි.

(Visited 46 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප