කුණු දානවට එරෙහිව කලගෙඩිහේනෙත් ජනතා විරෝධතා

කොළඹ නුවර මාර්ගය අවහිර කරමින් කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇතයි වාර්තා වේ.

වේයන්ගොඩ, දැඩිගමුව ප්‍රදේශයට කුණු බැහැර කිරීමට එරෙහිව එම ජනතාව විසින් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇති බවයි වැඩි දුරටත් සඳහන් වන්නේ

(Visited 10 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප