කෙහෙළියගේ නඩුව ලබන 26 කැදවයි.

රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනාවකට අදාලව කෙහෙළිය රබුක්වැල්ල ඇතුළුව සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට විරුද්ධව පවරා ඇති නඩුවේ සාක්ෂි විමසීමට අධිකරණය තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ලබන 26 වැනිදා සාක්ෂි විමසනු ඇති. පසුගිය ජනාධිපතිවරනයෙදී ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් රුපියල් නව ලක්ෂ අනු දහසක මුදලක් වැය කර යකඩ බට මිලදී ගැනීමමට එරෙහිවයි මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප