කොලඹ නගරාධිපති අපේක්ෂකයෝ නම් කෙරේ.

කොලඹ නගරසභාව සදහා පක්ෂ විසින් අද නගරාධිපති අපේක්ෂකයන් පත් කර ඇත.

අසාද් සාලි මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන්,

රෝසි සේනානායක මහත්මිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්,

විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන මහතා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන්

පොදුජන පෙරමුණ නගරාධිපති අපේක්ෂකයෙකු පත්කර නොමැත.

(Visited 17 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප