කොළඹ කුණු ඇළ මාර්ග පවිත්‍ර කිරීම චම්පිකට භාර වේ!

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව පවතින ඇළ මාර්ග පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුතු හෙට(22) සිට ආරම්භ කරන බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

අදාළ සියලු ආයතන සමඟ එක්ව මෙම කටයුතු සිදු කරන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

කොළඹ නගරයේ කැළි කසළ විධිමත්ව සහ කාර්යාක්ෂමව ඉවක් කිරීම හේතුවෙන් කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව පවතින අපවිත්‍ර ඇළ මාර්ග පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුතු කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව විසින් පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාට බාරදී ඇති  බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

කොළඹ නගරයේ කැළි කසළ කළමනාකරණය නිසි ආකාරව සිදු කිරීම හේතුවෙන් මේ වන විට නගරයේ ගොඩගැසී තිබූ කසළ සම්පූර්ණයෙනක් ඉවත් කිරීමට හැකිවී ඇති බව අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප