කොළඹ මහනගර සභාවට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියෙන් චෝදනාවක්!!

බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය චෝදනා කර සිටින්නේ එම අධිකාරිය මඟින් හඳුන්වා දී ඇති වැඩසටහන් කොළඹ මහනගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන බවයි.

මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද කඩා වැටීමෙන් සිද්දියෙන් අනතුරුව බස්නාහිර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය, කසළ බැහැර කිරීම පිලිබඳ කොළඹ මහ නගර සභාවට යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇතත් ඒවා මේ දක්වාත් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී කසළ බැහැර කිරීමේදී ගැටළු රාශියකට මුහණ දීමට සිදුවන බව බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ නලීන් මාන්නප්පෙරුම මහතා සඳහන් කළේය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප