ගමත් අපටම දෙන්න ..රටට කරපු දේ ගමටත් කරනවාමයි!

කෙසෙල්වත්ත, සුචරිත ශාලාවේදී සංවිධානය කර තිබු එක්‌සත් ජාතික පක්‌ෂ මැද කොළඹ බල මණ්‌ඩල රැස්‌වීමකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සභාගී වී සිටියේය.

එහිදී එතුමා පවසා සිටියේ ආණ්ඩුවකට එකවර රටක් සෑදීමට නොහැකි බවත් ඒ සඳහා යම් කාලයක් අවශ්‍ය බවත්ය.

රටේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති කරන වැඩසටහන් කිහිපයක් නිර්මාණය කර ඇතිබවත් එයින් ජනතාවට සෞභාග්‍යය උදාවන බවත් එතුමා දක්වා සිටියේය.

රට හදා ඇති සේ ගමත් සැදීමට එජාපයට මනාපය දෙන ලෙසද එතුමා වැඩිදුරටත් දක්වා සිටියේය.

(Visited 12 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප