ග්‍රීන්ලන්තයේ හිම තට්ටු දියවීමෙන් සාගර ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමේ අවධානමක්!

දක්ෂිණ ධ‍්‍රැවයේ පිහිටි ග්‍රීන්ලන්තයේ හිම තට්ටු දියවීම හේතුවෙන් කලින් අපේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා සීඝ්‍රයෙන් සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බව විද්‍යාඥයන් පිරිසක් පෙන්වා දෙනවා.

ගී‍්‍රීන්ලන්තය මේ වනවිට අදුරු ස්වභාවයක් ගෙන තිබීම ද ඊට එක් හේතුවක්.සුදු පැහැති අයිස් තට්ටුවලට වඩා අදුරු ගැන්වුණු අයිස් සූර්ය විකිරණ වැඩි වශයෙන් අවශෝෂණය කර ගැනීම නිසා හිම දියවීම වේගවත් වනවා.

දැනට ග්‍රීන්ලන්තයේ හිම තට්ටු දියවීමෙන් වසරකදී සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යන්නේ මිලිමීටරයකින්. එහෙත්, ග්‍රීන්ලන්තයේ අයිස් මුළුමනින්ම සාගරයට එක්වුවහොත් සාගර ජල මට්ටම අඩි 20 කින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවටයි ඒ පිළිබද පරීක්ෂණ පැවැත්වූ විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

(Visited 21 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප