ගිංතොට ගින්න නිවන්න අගමැති ගිංතොට යයි.

ගිංතොට අද දිනයේ තත්වය සාමාන්‍ය අතට පත්ව ඇතී අතර ආරක්ෂාව එලෙසම පවතී.

කුරුඳුවත්ත, මහ හපුගල, වැලිපිටිමෝදර, උක්වත්ත සහ පියදිගම ග්‍රාමසේවා වසම් වලට අද උදේ 9 දක්වා ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබුණි.

අගමැති සමග සාගල, වජිර අබේවර්ධන සහ විජයපාල හෙට්ටිඅරාච්චි යන මහත්වරුන්ද මෙම ප්‍රදේශයට අද දින පැමිණ මහජනතාව සමග සාකච්ඡා කලහ .

විජයපාල හෙට්ටිඅරාච්චි මහතා වෙත ප්‍රදෙශයේ ජනතාවගේ අප්‍රෂාදය දැඩිව එල්ල විය.

පැමිණිළි කිරීම සදහා මහජනතාවටපොලිසිය වෙත යාමට අවශ්‍ය නොමැති බවත් පොලිස් නිලධාරීන් නිවෙස් වලටම පැමිණ පැමිණිළි සටහන් කරගන්නා බවත් පොලිස්පති පැවසීය.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප