ගෝඨාබය නිවටයෙක් නොවේ. පුජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරයි.

මව්බිම සුරකීමේ සංවිධානයේ සබාපති පුජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි අද(26) මාධ්යයට
ප්‍රකාශ කර සිටියේ ගෝඨාබය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම මහා පාපකර්මයක් බවත් එසේ කළහොත්
එතුමා ජාතික වීරවරයෙක් වනවා මිසක ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වන විධියට එතුමා නිවටයෙක් නොවන බවද
පැවසීය.

(Visited 2 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප