ගෝල්ෆේස් අක්කර 18.5-කැම්බල් අක්කර 3.6-ගැටබේ අක්කර 2.4

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය වෙනුවෙන් මෙරට ප‍්‍රධානතම දේශපාලන පක්ෂ විසින් තම මැයි රැළි පැවැත්වීම සදහා තෝරාගෙන ඇති ස්ථානයන් සම්බන්ධව ගූගල් සිතියම් ඔස්සේ ගණනය කිරීමේදී පෙනී යන්නේ කොළඹ ගෝල්ෆේස් පිටියේ භූමි ප‍්‍රමාණය කැම්බල් පිටිය හා ගැටඹේ පිටිය යන දෙකේම වර්ගඵලයන්ගේ එකතුව මෙන් තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩි බවයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ ප්‍රමුඛව පොදු විපක්ෂයේ කණ්ඩායම අක්කර 18.5 ක් විශාල කොළඹ ගෝල්ෆේස් පිට්ටනියෙදි මහින්ද රාජපක්ෂගේ මහතාගෙ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පැවත්වෙන ප්‍රධාන මැයි රැලිය පැවත්වේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේදී ආණ්ඩුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැයි රැලිය පවත්වනු ලබන අතර එය අක්කර 3.6කි. එය ගැටබේ ක්‍රිඩා පිටියට වඩා එකහමාරක ගුනයක් විශාලය.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වටෙන් පවත්වනු ලබන ආණ්ඩුවේ මැයි රැලිය මහනුවර ගැටබේ ක්‍රිඩා පිටියේ දි පැවත්වේ. එම ක්‍රිඩාපිටෙයේ විශාලත්වය අක්කර 2.4 ක් වන අතර ගෝල්ෆේස්  පිටියට වඩා ගැටබේ ක්‍රිඩා පිටියට 8 ගුනයකින් කුඩාය.

ආණ්ඩුවේ මැයි රැලි පවත්වන ගැටබේ ක්‍රිඩා පිටිය සහ බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේ විශාලත්වය එකතු කලවිට අක්කර 6කි, ගෝල්ෆේස් පිටිය ඊට වඩා 3 ගුණයකට වඩා විශාලය.

 

 

(Visited 107 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප