චන්ද්‍රිකාට අපිට උපදෙස් දෙන්න අයිතියක් නැහැ. – ඇමති සුසිල් කෙලින් කියයි.

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා මෙලස අදහස් ප්‍රකාශ කලේ මාධ්‍ය වේදියෙක් නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතරු ලෙසය.

 

මාධ්‍ය වේදියා: ප්‍රශ්නය

ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීතුමා කියනවා හිටපු ජනාධිපතිතුමිය කියල තියෙනවා කියල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තව අවුරුද්දක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම දීර්ඝ කරන්න කටයුතු කරන්න කියල. එහෙම දෙයක් එතුමිය කියල තියෙනවද?

අමාත්‍ය සුසිල්: පිළිතුර

මම දන්නා තරමින් එහෙම උපදේශයක් අපිට දීල නැහැ. එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. මොකද පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී බුලත් කොළයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් තමයි මැතිවරණයට තරග කලේ. එතකොට එතුමියගෙන් සහයෝගයක් ලැබුනේ නැහැ. ඒ නිසා එතුමියට අයිතියක් නැහැ අපිට එහෙම කියන්න.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්