ජනපතිතුමා කවදාවත් චරිත ඝාතන නොකරන නිසා අන් අයටත් එසේ නොකරන්න උපදෙස් දෙයි!

ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පවත්වන ලද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභාවේදී ජනාධිපති තුමා අනවාරණය කර සිටියේ මෙවර මැතිවරණයේදී කිසිම චරිත ඝාතනයක් නොකරන ලෙසයි.

නිදහස් සාමකාමී මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සියලු දෙනා කැපවිය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී දක්වා සිටි බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දක්වා සිටියේය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප