ජනපති දකුණු කොරියාවේ සංචාරයක

ජනපති අද(27) දකුණු කොරියාවේ සංචාරයක් සදහා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියහ.

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු කොරියාව සමග රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටුයුතු ආරම්බකර කර වසර 40ක්  පිරීම
නිමිති කරගෙන මෙම සංචාරය සිදු කරයි.

කොරියානු ජනපති සමග නිල හමුව අනිද්දා(29) සිදුවෙයි.

මෙහිදී රැකියා බලපත්‍ර ඇතුළු  ගිවිසුම් කිහිපයකට එලබීමට නියමිතය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප