ජනපති ප්‍රදානත්වයෙන් නිදහස් පක්ෂ මද්‍යම කාරක සබා රැස්වීම මීට ටික වේලාවකට පෙර අවසන්

පක්ෂ ප්‍රතිසංවිදන කටයුතු මෙහිදී සාකච්චා වී ඇති අතර එහිදී දෙසෙම්බර් 20 වැනිදා  වන විට නිදහස් පක්ෂය  කොට්ටාස මට්ටමින් සියලු අපේක්ෂකින් සහ ජන්ද දායකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් මාලාවක් පවත්වා අවසන් කල යුතූ බවට  අද දින මද්යම කාරක සබාව තීරණය කර තිබේ . ඒ වගේම ජනපතිගේ  ප්‍රදනත්වෙන් සෑම දිස්ත්රීක්කයකම ජන රැලි පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත මෙහිදී බැදුම්කර සිද්දිය ගැනද මැති ඇමති වරු ජනාදිපති වරයා සමග සාකච්චා කර ඇති  අතර කොමිසම පැවැත්වීම ගැන සියලු මැති ඇමතීන් ජනපතිට ස්තුතිය පුද කර ඇත.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප