ජනපති මට කිව්වා එකාබද්ධය සමග සාකච්ඡාවලට එතුමාගේ මැදිහත්වීමක් නෑ කියලා – අගමැති

එකාබද්ධය සමග දැනට ශ්‍රීලනිප යේ ඇති සාකච්ඡාවලට ජනපතිගේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවත් එය ශ්‍රීලනිප යේ තීරණයක් යැයි ජනපති තමා සමග පැවසු බව අගමැති පවසා සිටියි.

එතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඊයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදීය.

පකෂ දෙකේ සමගියට බාධාවන කිසිම ක්‍රියාවක් නොකරන ලෙසත් අගමැති මෙහිදී කියා ඇත.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප