ජනවාරි 10 සිට පෑලියගොඩින් පාර වැසේ.

කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ සිට කැලණි පාලම අසලින් කැලණිය හා වත්තල දෙසට වාහන පිටවුම් මාර්ගය ජනවාරී මස 10 වන දා සිට වසා දමන බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය දක්වන්නේ නව කැලණි පාලමේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගනු ලැබු බවයි.

 

අමාත්‍යාංශ මඟින් පාර වසා තැබෙන ආකාරය හා විකල්ප මාර්ගයන් පිළිබඳ වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් මහජනතාව දැනුවත් කර තිබේ.

 

පහත දක්වා ඇත්තේ එම වීඩියෝවයි.

https://youtu.be/d7hHapOYknI

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප