ජනාධිපතිතුමා බලතල පාවිච්චි කරලා නුසුදුස්සන් ඉවත්කළ යුතුයි!

ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය බලතල භාවිත කර නුසුදුසු පුද්ගලයින් අදාළ නිලතල වලින් ඉවත් කළ යුතුව පවතින බව ඩිලාන් පෙරේරා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා  පවසයි.
ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ එම පියවර, රටට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උන්නතියට ද බලපානු ඇති බවයි.
බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ඩිලාන් පෙරේරා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.
(Visited 12 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප