ජනාධිපති ධුර කාලය 5 ද 6 ද තීරණය ඉරිදා ……

 

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට 2021 දක්වා ධුර කාලය දැරීමට ඇති හැකියාව විමසීමේ  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය පිළිබද තීන්දුව ලබන ඉරිදාට පෙර ජනාධිපතිවරයාට ලැබීමට සලස්වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. අගවිනිසුරු ප්‍රමුක පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල මේ බව සදහන් කලේ   මේ සම්බන්දයෙන් අද විවෘත අධිකරණයේදී මැදිහත්කාර පාර්ශව වල අදහස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප