ජන ජීවිතවල සහ පවුල් ජීවිතය අවුල් කලේ ඔබයි ඇමති විජිත් විජේමුණි සොයිසා video

ජලය නිකුත් කරලීම නතරකර ගොව්ජනතාවහේ මෙවර විවගා කන්නය කරලීමට නොහැකිවීම නිසා අම්පාර සේනානායක සමුද්‍රයෙන් ගොවිතැන් සදහා ජලය නිකුත් කිරීම සම්බන්දයෙන් ඇති වූ ගැටළුවකදී විෂයභාර ඇමති විජිත් විජේමුණි සොයිසා මහතාට ප‍්‍රසිද්ද සභාවකදී දැඩි විරෝධතාවක් එලල විමෙන් තමා අපහසුතාවයට පත්වුබවත් සදානන්ද පුණ්‍යභූමි විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය නාමල්ඔය ආනන්ද හිමියන් විසින් එල්ල කරන ලද දැඩි චෝදනා හේතුවෙන් ඇමතිවරයාට ප‍්‍රසිද්ධියේ වරද පිලිගන්නට සිදුවිය

(Visited 22 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප